Utflykter våren 2021.

b a   c

 

 

Dag

Datum

Utflykt

Färdsätt

 

 

Slut för

säsongen!

 

 

 

Vi återkommer

till hösten!

 

 

 

 

 

 

            d   Utflykt med egna bilar.

*Anmälan sker på Casitan!
                  Ange då även om Du kan ställa upp med bil.

Avfärd från Casitan vid angiven tid.

                        e    

Torsten kan svara på Dina frågor och
    honom kan Du nå på mob:  693 24 98 24